maria-drockila-koulutukset-yhteisöille

Tämän hetken ja sisäisen äänen

kunnioittaminen johtaa luovuuteen,

josta syntyy menestys.

Koulutukset yrityksille ja yhteisöille

 

Tunnetaidot työelämässä

 

Kuinka tunteet toimivat voimavarana yrityksessä? Tarjoan osallistavaa ja toiminnallista ryhmätyöskentelyä itsetuntemuksen ja tunnetaitojen parissa.

Voidakseen tehdä hyvää yhteistyötä, on ymmärrettävä toista ihmistä. Jotta voi ymmärtää toista, on ymmärrettävä itseään. Voidakseen ymmärtää itseään, pitää tutustua itseensä. Omien tunteiden käsittely vie sen äärelle, mistä tunteet nousevat. Ja silloin päästään valjastamaan tunteet niin yksilön ja työyhteisönkin työvälineiksi ja voimavaroiksi.

 

Asiakkaan tarpeiden mukaan teemoina voivat olla myös esimerkiksi motivaation tai itseluottamuksen puute, ristiriitatilanteet, työpaikkakiusaaminen, riittämättömyyden kokemus ja työuupumus.

 

Yrittäjyyskasvatus ja tunnetaidot

 

Yksilötyönohjauksena tai prosessityöskentelynä ryhmässä (5–10 kertaa)

koulutukset-yrityksille
OTA MINUUN YHTEYTTÄ

Vastaanottoni sijaitsee Porvoon vanhassa kaupungissa Villa Sylissä. Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa vastaanotollani tai yrityksen omissa tiloissa kautta maan.

Koulutukset yrityksille ja yhteisöille

 

Tunnetaidot työelämässä

 

Kuinka tunteet toimivat voimavarana yrityksessä? Tarjoan osallistavaa ja toiminnallista ryhmätyöskentelyä itsetuntemuksen ja tunnetaitojen parissa.

Voidakseen tehdä hyvää yhteistyötä, on ymmärrettävä toista ihmistä. Jotta voi ymmärtää toista, on ymmärrettävä itseään. Voidakseen ymmärtää itseään, pitää tutustua itseensä. Omien tunteiden käsittely vie sen äärelle, mistä tunteet nousevat. Ja silloin päästään valjastamaan tunteet niin yksilön ja työyhteisönkin työvälineiksi ja voimavaroiksi.

 

Asiakkaan tarpeiden mukaan teemoina voivat olla myös esimerkiksi motivaation tai itseluottamuksen puute, ristiriitatilanteet, työpaikkakiusaaminen, riittämättömyyden kokemus ja työuupumus.

 

Yrittäjyyskasvatus ja tunnetaidot

 

Yksilötyönohjauksena tai prosessityöskentelynä ryhmässä (5–10 kertaa)

koulutukset-yrityksille
OTA MINUUN YHTEYTTÄ

Vastaanottoni sijaitsee Porvoon vanhassa kaupungissa Villa sylissä. Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa vastaanotollani tai yrityksen omissa tiloissa kautta maan.